zdjęcie miniaturka

 Barlinek, 17 sierpnia 2022 r.

 

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKU WĘGLOWEGO

 

Burmistrz Barlinka informuje, że realizatorem dodatku węglowego wynikającego z ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku, ul. Strzelecka 29, 74-320 Barlinek.

 

Wnioski w sprawie przedmiotowego świadczenia będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej – pokój nr 9 - od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00. Istnieje również możliwość przesłania wniosku pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Ośrodka lub za pomocą kanału ePUAP na adres: /zarebskahe/SkrytkaESP.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego  w formie papierowej będzie możliwy do pobrania w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy.

Dodatek węglowy wynosi 3 000 złotych i będzie przyznawany jednorazowo.

Podstawowym warunkiem otrzymania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Nie jest wymagane dołączenie do wniosku kopii złożonej deklaracji dot. źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Zgodnie z ustawą dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku którego głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy na paliwo stałe zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

 

Ważne:

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego przyjmowane

będą do dnia 30.11.2022 r.

 

Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

 

Zdjęcie miniaturka

Projekt Naturalnie połączeni to cykl miesięcznych kampanii informacyjnych na temat zwierząt, które żyją wśród nas. W miesiącu sierpniu poruszamy bardzo ważny temat, jest nim zwierzę w potrzebie. Na pewno każdy z nas był świadkiem różnych sytuacji z udziałem czworonogów, sytuacje w których zwierzę nie było do końca dobre traktowane bądź potrzebowało naszej pomocy. Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu,  który w pigułce przedstawia zdarzenia z jakim możemy się spotkać i w jaki sposób sobie z nimi poradzić. Po więcej informacji zapraszamy do naszej grupy na Facebooku https://www.facebook.com/groups/1176774939757430/?ref=share

Film "Zwierzę w potrzebie"

miniaturka

Europejska Stolica Nordic Walking wraca  na szlak zawodów. Zapraszamy na Mistrzostwa NW do Barlinka 10 września. Puchary, medale, nagrody w tym dwa rowery i wiele innych niespodzianek. Na zawodach będzie można zobaczyć najmniejsze kije nordic walking ze złota !!! Więcej o zawodach na stronie www.7nw.pl

Zaproszenie - VIII Mistrzostwa Polski w Europejskiej Stolicy NW i IV Mistrzostwa Europy w NW na 5 km

 

Plakat

 

 

 

 

Mapa

 

 

 

 

II nabór wniosków o dotację na wymianę pieca

 

Zapraszamy mieszkańców Gminy Barlinek do składania wniosków o przyznanie grantu w ramach następujących działań Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego (ZPA):

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach/lokalach mieszkalnych (Działanie 2.14),

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza w Gminie Barlinek poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków mieszkalnych (Działanie 2.15).

Gmina Barlinek wdraża ZPA od 2020 roku i cieszy się on dużym zainteresowaniem. Środki finansowe na ten cel zostały pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

W lipcu 2022 r. ogłoszony został drugi nabór wniosków o przyznanie grantu. Zatem mieszkańcy Barlinka i innych miejscowości naszej gminy, którzy nie wymienili jeszcze starych kotłów i pieców – „kopciuchów”, mają kolejną szansę na pozyskanie funduszy na wymianę starych, na nowe bardziej sprawne i nowoczesne źródła ciepła. II nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych wnioskodawców, którzy w terminie najpóźniej do 31 stycznia 2023 r. zamierzają wymienić stare  nieefektywne kotły na paliwo stałe, na nowe źródła ciepła oraz rozliczyć wykonanie zadania najpóźniej do 30 kwietnia 2023 r.

Tutaj znajdą Państwo ogłoszenie o II naborze.

https://www.barlinek.pl/zachodniopomorski-program-antysmogowy/ogloszenia/1396-ogloszenie-ii-2-14

https://www.barlinek.pl/zachodniopomorski-program-antysmogowy/ogloszenia/1397-ogloszenie-ii-2-15

Co już zostało wykonane.

 

Do końca czerwca 2022 r., do czasu ogłoszenia nowego naboru rozliczone zostały 24 umowy na wymianę pieców wraz z termomodernizacją budynków oraz 83 umowy na wymianę pieców – „kopciuchów”.

 

Rozliczone umowy na termomodernizację z wymianą źródła ciepła.

Wymienione zostały źródła ciepła wraz z termomodernizacją, z „kopciuchów” na:

- gaz ziemny – 22 piece gazowe,

- gaz ciekły – 1 piec gazowy zasilany gazem ciekłym,

- pellet – 1 piec.

Powyższe wymiany pieców połączone były w:

- 9 przypadkach z częściową termomodernizacją budynków,

- 15 przypadkach całkowitą termomodernizacją bynków.

Wymiany starych źródeł ciepła - na gaz ziemny wraz z termomodernizacją pojęli się mieszkańcy Barlinka i Moczkowa, na gaz ciekły z termomodernizacją mieszkaniec Lutówka. Natomiast wymianę na piec, na pellet z termomodernizacją wykonał mieszkaniec miejscowości Rychnów.

 

Rozliczone umowy na wymianę źródła ciepła.

Wymienione źródła ciepła z „kopciuchów” na:

- gaz ziemny – 50 pieców gazowych,

- gaz ciekły – 1 piec gazowy zasilany gazem ciekłym,

- pompa ciepła – 7  pomp,

- pellet – 14 pieców,

- ekogroszek – 7 pieców,

- ogrzewanie elektryczne – 1 ogrzewanie,

- przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 3 przyłącza.  

Poszczególne źródła ciepła, tj.: gaz ciekły, pompa ciepła, pellet, ekogroszek i ogrzewanie elektryczne zostały wymienione w następujących miejscowościach naszej gminy: Stara Dziedzina, Rychnów, Równo, Osina, Dziedzice, Krzynka, Płonno, Janowo, Lutówko, Strąpie, Mostkowo. Na gaz ziemny źródła ciepła zostały wymienione w Barlinku, w Moczkowie, w Krzynce, w Jaromierkach. Natomiast do sieci ciepłowniczej, którą objęta jest niestety tylko część Barlinka zostały włączone 3 gospodarstwa domowe. 

 UM Barlinek

 

 

  • galeria zdjęć - www.barlinek.pl
">

 

 

Podkategorie