Szanowni Państwo,

Nowa lokalizacja punktu (recepcyjnego) pomocy dla uchodźców z Ukrainy –Jagiellońska 61 w Szczecinie

Od dnia 31.08.2022 r. nastąpiła zmiana lokalizacji punktu recepcyjnego w Szczecinie tj. punktu pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Miejsce tymczasowego zakwaterowania znajdujące się dotychczas w hali przy ul. Sowińskiego 7 zostało przeniesione do budynku przy ul. Jagiellońskiej 61. Nadal oferowana będzie tam  pomoc w postaci noclegu, wyżywienia, pomocy tłumacza oraz możliwość realokacji tj. przewiezienia do docelowego punktu zakwaterowania w województwie zachodniopomorskim.

Obecnie w punkcie zorganizowanych jest 50 miejsc noclegowych, w tym specjalne miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. W razie potrzeby ilość miejsc może zostać zwiększona o dodatkowe 50 łóżek. 

Ponadto informuję, że utrzymany zostaje Punkt Informacyjny, który znajduje się na Dworcu PKP Szczecin Główny a obsługiwany jest przez przedstawicieli Organizacji Pozarządowych.

Obieg informacji, system meldunkowy,  działalność Grupy Operacyjnej dot. uchodźców pozostaje bez zmian.

Informację przesłał:

Jacek Prabucki

Kierownik Oddziału Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania Kryzysowego

Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

 листівка

 Ulotka

Szanowni Państwo,

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od  1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków/lokali mieszkalnych i niemieszkalnych powinni złożyć taką deklarację do 30 czerwca 2022 roku. Zdecydowana większość obywateli wywiązała się z tego obowiązku w terminie.

Jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie  z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Prawidłowość deklaracji mogą sprawdzić osoby upoważnione przez gminy, wymienione w uchwale antysmogowej oraz programach ochrony powietrza.

Co więcej na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa również ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.  

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają –– osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.  

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - Dz. U. poz. 719 z późn. zm. Kontrola ta obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to  jeden z  elementów tzw. Zintegrowanego Systemu Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE), który powstaje w  Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego. Jej celem jest poprawa jakości powietrza, walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

 

Barlinecki Budżet Obywatelski

na 2023 r.

 

Nabór mieszkańców Gminy Barlinek do pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego na 2023 r.

 

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 lit. b Zarządzenia Nr 158/2022 Burmistrza Barlinka z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie naboru wniosków w ramach Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok, proszę zainteresowanych mieszkańców gminy o złożenie oświadczenia, dotyczącego zgłoszenia woli pracy w Zespole ds. Budżetu Obywatelskiego do oceny formalnej i merytorycznej – zgodności z prawem i wykonalności technicznej zgłoszonych projektów ( oświadczenie w załączeniu).

Stosowne oświadczenie proszę złożyć do dnia 16 września 2022 roku w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Barlinku.

 

 

 

 

 

Szanowni mieszkańcy,

zapraszam państwa do składania wniosków do Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023.

Od 29 sierpnia do 18 września br. można składać wnioski projektów inwestycyjnych na zadania miejskie oraz wnioski projektów inwestycyjnych na zadania sołeckie. Wnioski można składać za pomocą platformy internetowej pod adresem: https://barlinek.budzet-obywatelski.org./ a także w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Barlinku, ul. Niepodległości 20. Wnioski winny uzyskać poparcie mieszkańców naszej Gminy: projekty miejskie co najmniej 13 głosów poparcia, projekty sołeckie minimum 5 głosów poparcia.  Czas realizacji zadania w ramach budżetu obywatelskiego jest ograniczony do 1 roku. W związku z tym będą realizowane tylko te propozycje inwestycyjne, które nie wymagają przygotowania pełnej dokumentacji budowlanej.

Zachęcam wszystkich mieszkańców do składania wniosków do siódmej edycji „Barlineckiego Budżetu Obywatelskiego”.

 

 

Burmistrz Barlinka

  Dariusz Zieliński

Podkategorie