Na podstawie § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) informuję, że

w dniu 10 kwietnia 2021 r. o godzinie 08:41

na terenie Barlinka zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych i ich pracy. Nadany zostanie sygnał ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu.

Więcej informacji na temat sygnałów alarmowych można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku w zakładce „zarządzanie kryzysowe i obronność” pod adresem: http://bip.barlinek.pl/zarzadzaniekryzysowe,354

 

  Burmistrz Barlinka

 /-/ Dariusz Zieliński