życzenia z okazji Dnia Sołtysa


Dzień Sołtysa to święto obchodzone 11 marca w celu okazania wdzięczności i szacunku osobom piastującym to stanowisko. Z okazji tego święta organizowane są spotkania, biesiady oraz rozmaite konkursy. Jednakże ze względu na trwającą pandemię jedyną formą ukazania wdzięczności za pracę na rzecz lokalnej społeczności są życzenia składane za pośrednictwem środków masowego przekazu. W związku z tym chcielibyśmy serdecznie podziękować za pracę oraz poświęcenie wszystkich Sołtysów, a także życzyć zdrowia, szczęścia, wytrwałości w pełnieniu obowiązków i spełnienia w roli przedstawiciela lokalnej społeczności. Niech efekty Waszej pracy pozytywnie wpłyną na przyszłe pokolenia.


Dariusz Zieliński
Burmistrz Barlinka


Mariusz Maciejewski
Przewodniczący Rady Miejskiej