Barlinek czyste jutro

Od 2013 roku nasza Gmina ma na swym terenie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a od 2016 pracuje nad przeniesieniem go w lepiej skomunikowaną i nieoddziałującą nową lokalizację.

Do tworzenia PSZOK zobowiązuje każdą gminę ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakłada obowiązek zorganizowania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, zapewniających przyjmowanie co najmniej następujących odpadów komunalnych:

 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • odpady tekstyliów i odzież

Ponadto gmina zobowiązana jest utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Lokalizując PSZOK należy uniknąć w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych, szkół, przedszkoli oraz miejsc rekreacji, takich jak parki lub skwery. Trzeba również zadbać o zapewnienie odpowiedniej infrastruktury. Działka musi mieć dostęp do przyłączy energetycznych i wodociągowych, a droga dojazdowa winna być przystosowana do przejazdu pojazdów o zwiększonej masie, przewożących gruz i odpady gabarytowe.

Ponadto warunkiem powstania PSZOK w danej lokalizacji jest zgodność z przepisami szczegółowymi dotyczącymi ochrony środowiska, w tym ochrony ujęć wody pitnej czy cennych przyrodniczo obszarów objętych różnymi formami ochrony przyrody.

Planowana budowa PSZOK przewiduje umieszczenie na jego terenie następujących obiektów:

 1. Kontener biurowo-socjalny,
 2. Wiata,
 3. Magazyn odpadów niebezpiecznych (tj. farby, oleje, baterie) i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. Magazyn na odpady do ponownego użycia wraz z warsztatem,
 5. Myjnia,
 6. Waga najazdowa zagłębiona 40 Mg,
 7. Rampa najazdowa z podjazdem,
 8. Wiata edukacyjna wraz ze ścieżką edukacyjną,
 9. Zbiornik na wody opadowe,
 10. Waga do 300 kg.

Przedstawiamy Państwu koncepcje nowych lokalizacji PSZOK w Barlinku.

 

Rys. 1 PSZOK - ul. Dworcowa

 

Rys. 2 PSZOK - ul. Św. Bonifacego

 

Rys. 3 PSZOK - ul. Strzelecka

Prosimy o wyrażenie swojej opinii, co do preferowanego przez Państwa miejsca w terminie do 8 marca 2021 roku.

Pomoże w tym Ankieta Konsultacyjna, którą zamieszczamy tutaj. Prosimy o zwrot wypełnionej ankiety w UM- urna, bądź drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z góry dziękujemy za Państwa uwagi i przemyślenia.

 

Do pobrania:

UM Barlinek